Material pr fer la feina

completar projeccions que no venen senceres, que els hi falten punts:

1. a partir d'ampliar superficies a base de triangles

0021

2. a base de línies interiors, per exemple diagonals0022
pdf