3.4.4. Perpendicularitat entre plans

Perpendicularitat entre plans: Dibuixar una perpendicular a una recta horitzontal i frontal i qualsevol altre recta que formi un pla amb la primera.

Perpendicularitat entre plans: A partir de una paral·lela a la perpendicular inclosa i seguint les línies del contorn.