4.3.1. Quan són paral·leles

Hi ha diverses opcions en funció de com es presenten les rectes paral·leles: si aquestes són rectes horitzontals, frontals o obliqües. Hi ha un vídeo de cada, i en el cas de les rectes obliqües dos donat que es pot operar de dues maneres diferents.