4.3.2. Quan són rectes que es creuen

Diverses opcions en funció de com estan disposades les rectes.

Quan una és horitzontal, quan és frontal o quan són obliqües.