5.4. Línies de màxima pendent i de màxima inclinació