1.3. Dièdrom Xtec

Dièdrom

Mòdul educatiu per a l’àrea de visual i plàstica en el portal edu365.com del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

El dièdrom pretén:

···> estimular la comprensió de l’espai tridimensional a través de la creació de volums
···> introduir de forma intuïtiva i a temps real el concepte de projecció i les bases de la projecció dièdrica