3.4. Relacions de perpendicularitat

3.4.1. Perpendicularitat entre punts i rectes

Perpendicular a una recta horitzontal/frontal des d'un punt exterior.
Perpendicular a una recta genèrica des d'un punt exterior.

 

3.4.2. Perpendicularitat entre recta i pla

Perpendicular a una superfície de cantell/vertical.

Perpendicular des d'un punt exterior a un pla de cantell/vertical.

Perpendicular a un pla genèric (oblic). Procediment de canvi de pla. El pla original conté una recta en VM.

Perpendicular a un pla genèric (oblic). Procediment de canvi de pla.

Perpendicular a un pla genèric (oblic). Procediment d'incorporar rectes horitzontals/frontals). Mètode directe. Aquesta és la manera d'emprar les perpendiculars als plans.

Continuació: Intersecció i Visibilitat.

Perpendicular des d'un punt a un pla. Com el punt 2 però sense canvi de pla, perpendicular directa a la línia en Verdadera magnitud; es troba el punt d'intersecció a la projecció vertical i es dibuixa la projecció vertical. Per fer la visibilitat s'opera amb el mètode habitual.

Pla perpendicular a una recta.

3.4.3. Perpendicularitat entre rectes

Perpendicularitat entre dues rectes que són paral·leles i horitzontals o frontals.
Perpendicularitat entre dues rectes paral·leles que són obliqües.
Perpendicularitat entre dues rectes obliqües. Una d'elles horitzontal/frontal.
Perpendicularitat entre dues rectes obliqües.

3.4.4. Perpendicularitat entre plans