3.4.2. Perpendicularitat entre recta i pla

1. Perpendicular a una superfície de cantell/vertical.
Des d'un punt interior. Primer situem un punt a la superfície.
2. Perpendicular des d'un punt exterior a un pla de cantell/vertical.

3 Perpendicular a un pla genèric (oblic). Procediment de canvi de pla. El pla original conté una recta en VM.

4. Perpendicular a un pla genèric (oblic). Procediment de canvi de pla.
5. Perpendicular a un pla genèric (oblic). Procediment d'incorporar rectes horitzontals/frontals). Mètode directe. Aquesta és la manera d'emprar les perpendiculars als plans.
Continuació: Intersecció i Visibilitat.
6. Perpendicular des d'un punt a un pla. Com el punt 2 però sense canvi de pla, perpendicular directa a la línia en Verdadera magnitud; es troba el punt d'intersecció a la projecció vertical i es dibuixa la projecció vertical. Per fer la visibilitat s'opera amb el mètode habitual.
7. Pla perpendicular a una recta.
7. Recta perpendicular a un pla. Dibuixar una recta horitzontal i una frontal en el pla. Dibuixar una perpendicular al les projeccions en VM.