Desenvolupament de piràmides

Desenvolupament d'una piràmide. Exercici de selectivitat.

Text de l'enunciat: Dibuixeu el desenvolupament complet de la piràmide, iniciant-lo per l'aresta que passa pel vèrtex a-a', la qual s'ha de situar sobre la senirecta r a partir del punt A', correspoenent al punt a-a', Seguiu l'ordre alfabètic dèsquerra a dreta i disposeu les cares a la dreta de r. Dibuixeu la base juxtaposada a la cara del costat corresponent a ab-a'b'.

video 0321
Desenvolupament de ìràmide de base rectangular.
video 0322

Aquest exercici és una prova de selectivitat; no s'ha seguit el plantejament de l'exercici doncs no es fa el desenvolupament sobre la recta insinuada al dibuix (recta r). El desenvolupament es fa directament dibuixant la base, el quadrilàter -es fa dibuixant els dos triangles que el conformen- i després per l'ordre que correspon a les cares es van marcant els triangles.


video 0322