3.4.3. Perpendicularitat entre rectes

3.4.1.1. Perpendicularitat entre dues rectes que són paral·leles i horitzontals o frontals.
3.4.1.2. Perpendicularitat entre dues rectes paral·leles que són obliqües.
La perpendicular entre dues rectes paral·leles es pot visionar a l'apartat "Distàncies" (4.3. Distàncies entre rectes).
Hi ha un exemple per saber la distància entre rectes paral·leles horitzontals (4.3.1.1.) i entre rectes paral·leles frontal (4.3.1.2.)
3.4.1.3. Perpendicularitat entre dues rectes obliqües. Una d'elles horitzontal/frontal.
4. Perpendicularitat entre dues rectes obliqües.