2. Representacions

2.1. Representacions de la recta. 

2.1.1. Posicions relatives de dues rectes
2.1.2. Representacions de la recta. Posicions

2.2. Representacions del pla

2.2.1. Representacions del pla. Posicions
2.2.2. Imatges. Projeccions