5.3.1. Dues rectes que es tallen

Dos rectes que es tallen formen un pla.
Només cal fer un abatiment d'aquest pla i les rectes que el formen (contorn) ens donarà l'angle.