4.3. Distància entre dues rectes

4.3.1. Quan són paral·leles

4.3.1.1. Quan són rectes horitzontals
4.3.1.2. Quan són rectes frontals
4.3.1.3. Quan són obliqües.

4.3.2.  Quan són rectes que es creuen

4.3.2.1. Quan una és horitzontal i/o frontal. Canvi de pla fins a aconseguir una recta vertical i/o de punta.
4.3.2.2. Quan són obliqües. Dos canvis de plans seguits. Primer aconseguir una de les rectes horitzontal i/o frontal, després passar la resultant a punta i/o vertical.