7.1.5. Ampliacions de superfícies 1

7.1.5. Ampliacions de superfícies 1
7.1.5.1. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir de la projecció vertical.
7.1.5.2. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir de la projecció horitzontal.
7.1.5.3. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partird'una recta horitzontal.
7.1.5.4. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partird'una recta frontal.
7.1.5.1. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir de la projecció vertical.
7.1.5.2. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partir de la projecció horitzontal.

7.1.5.3. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partird'una recta horitzontal.

7.1.5.4. Ampliació d'una superfície amb la continuació del contorn a partird'una recta frontal.