4.2.1. Quan la recta és horitzontal

Amb una recta horitzontal es busca la perpendicular des del punt exterior a la recta, es troba en la projecció vertical i es busca la verdadera magnitud ja sigui per canvi de pla o gir de recta.