3.3.3. Entre plans

Paral·lelisme entre plans.
Dos plans són paral·lels si tenen dues rectes contingudes paral·leles.

1.Dibuixar dos plans paral·lels a partir de rectes paral·leles a contingudes o paral·leles a les línies del contorn. Totes dues opcions en el mateix dibuix.

2. Comprovar el paral·lelisme dels dos plans fent un canvi de pla aconseguint un parell de plans de cantell paral·lels entre ells.