Material per fer la feina

Aquests dos fulls s'han d'imprimir quatre vegades cada full per poder fer:

7.1.2.1 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.2 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.

7.1.2.3 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.4 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.

7.1.2.5 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.6 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.

7.1.2.7 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.8 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.

pirameide recta
pdf
piramide torçada
pdf