3.1. Relacions de pertinença

3.1.1. Punts que pertanyen a rectes o rectes que passen per punts

3.1.2. Recta que pertany a un pla o pla que conté una recta

3.1.3. Punt que pertany a un pla o pla que passa per un punt