Material per fer la feina

Piràmide i pla de cantell. Abatiment de la secció.


Prima i pla de cantell.


Cub i pla de cantell. Visibilitat.