1. Introducció

Geometria Descriptiva: Passar formes de la 3a categoria a la 2a.
Diversos sistemes de representació.
Per obtenir sobre un pla la representació d'una figura de l'espai cal projectar-la.
 

Com és una projecció?.

Tipus:
-cònica o central (per un punt propi)
-cilíndrica (punt impropi)
-cilíndrica ortogonal.

Link a tipus de projecció edu365.cat

Segons els tipus de projecció i el nombre i disposició dels plans de projecció, tenim diferents sistemes de representació.

SISTEMA DE PLANS ACOTATS.
Referència: 1 pla. Projecció: cilíndrica ortogonal.

SISTEMA DIÈDRIC O DE MORGE.
Referència: 2 plans perpendiculars. Projecció: cilíndrica ortogonal.

SISTEMA AXONOMÈTRIC.
Referència: 3 plans perpendiculars. Projecció: cilíndrica ortogonal.

SISTEMA CÒNIC.
Referència: 1 pla i 1 punt exterior. Projecció: cònica.