3. Posicions Relatives de punt, recta i pla

Posicions relatives.
Els punts poden pertànyer a superfícies, a rectes.
Les rectes poden pertanyer a superfícies, poden tenir punts continguts.
Dues rectes poden ser paral·leles, es poden creuar o es poden tallar. Dibuix d'una recta per poder posar una paral·lela, una que creuÏ i una que talli.
Recta i Pla:
Continguda, paral·lela o que talla.