4.3.1.3.1. Quan són obliqües. Mètode un canvi de pla.

A partir d'una recta obliqua es fa un canvi de pla per aconseguir que alguna de les projeccions, les verticals i/o les horitzontals estiguin en verdadera magnitud. En el vídeo s'ha fet un canvi de pla vertical aconseguint la verdadera magnitud de les rectes en la projecció vertical.

S'ha buscat una perpendicular a les dues rectes i s'ha trobat la corresponent recta en la projecció horitzontal i a la vertical inicial (la primera).

Aquí s'ha fet un  gir de recta per saber la verdadera magnitud.