3.2.2.1. Representacions d'interseccions

Intersecció d'una recta amb un pla horitzontal
Intersecció d'una recta amb un pla frontal
Intersecció d'una recta amb un pla de cantell
Intersecció d'una recta amb un pla vertical
Intersecció d'una recta amb un pla genèric