3.3.2. Entre recta i pla

Rectes paral·leles a una superfície.

Per ser una recta paral·lela a una superfície ha de ser-ho a una recta que estigui continguda en la superfície.

Exemple on a partir d'una recta continguda podem dibuixar diverses rectes paral·leles a aquesta i paral·leles a la superfície.

Segon exemple on es dibuixen diferents rectes incloses a la superfície i es dibuixen rectes paral·leles a aquestes rectes, paral·leles que també ho són a la superfície.

3. Recta paral·lela a un pla que passi per un punt exterior.
Paral·lela una línia continguda interior del pla i/o paral·lela a una línia del contorn.
4. Pla paral·lel a una recta.