7.1.3. Canvis de plans amb rectes

Per poder fer els següents exercicis cal saber prendre les altures i les distàncies, en dièdric clàssic i directe, de diferents objectes. Teniu una explicació de com prendre mides a...

Relació de canvis de plans de rectes:

7.1.3.1.-canvi de pla vertical d'una recta obliqua per aconseguir una altra obliqua.

7.1.3.2.-canvi de pla horitzontal d'una recta obliqua per aconseguir una altra obliqua.

7.1.3.3.-canvi de pla vertical d'una recta obliqua per aconseguir una recta frontal en VM.

7.1.3.4.-canvi de pla horitzontal d'una recta obliqua per aconseguir una recta horitzontal en VM.

7.1.3.5.-canvi de pla vertical d'una recta horitzontal per aconseguir una recta de punta.

7.1.3.6.canvi de pla horitzontal d'una recta frontal per aconseguir una recta vertical.

Exercici dels dos canvis de plans d'un cub a partir de la Diagonal interior (recta obliqua en les projeccions). Passar d'una recta obliqua a una recta frontal a partir d'un canvi de pla vertical, i passar de la recta frontal a una recta vertical a partir d'un canvi de pla horitzontal.

7.1.3.7.-canvis de plans, dos, d'un cub per aconseguir posar-lo sobre la seva diagonal (D) interior.


7.1.3.1.Canvi de pla vertical d'una recta obliqua per aconseguir una altra obliqua.

7.1.3.2.Canvi de pla horitzontal d'una recta obliqua per aconseguir una altra obliqua.

7.1.3.3.Canvi de pla vertical d'una recta obliqua per aconseguir una recta frontal en VM.

7.1.3.4.Canvi de pla horitzontal d'una recta obliqua per aconseguir una recta horitzontal en VM.

7.1.3.5. Canvi de pla vertical d'una recta horitzontal per aconseguir una recta de punta.

7.1.3.6.Canvi de pla horitzontal d'una recta frontal per aconseguir una recta vertical.

7.1.3.7.Canvis de plans, dos, d'un cub per aconseguir posar-lo sobre la seva diagonal (D) interior.

Primer la recta obliqua que és la diagonal interior passa a una recta frontal, fent un canvi de pla vertical; després de la recta frontal, amb un canvi de pla horitzontal, surt una recta vertical...i tot el cub segueix els canvis de plans.