1.1. Projeccions senzilles

De qualsevol projecció vertical amb forma de triangle poden sortir qualsevol tipus de projeccions horitzontal. Posar un triangle qualsevol tres vegades en la seva projecció vertical i dibuixar tres projeccions horitzontals completament diferents, una que es vegi la mateixa superfície del triangle, la segona, que es vegin dues cares i la tercera que es vegi una recta.
Vídeo "Vistas de una pieza" de Raul Tecnologia
http://raultecnologia.wordpress.com/