4.1. Distància entre dos punts

Distàncies entre dos punts.
Aconseguir la VM a partir de canvis de plans (vertical i/o horitzontal) i/o de gir de rectes. Dos maneres d'obtenir la VM d'una recta obliqua.
En el vídeo a  partir de dos punts es pot veure les dues maneres d'operar, la primera amb un canvi de plans i la segona amb un gir de rectes. El resultat és el mateix.