2.1.1. Posicions relatives de dues rectes

Dues rectes poden tenir aquestes disposicions:
Paral·leles.

Es tallen

Es creuen.

Visibilitat de dues rectes.

Exercici de fer la visibilitat a partir de rectes que siguin petits tubs.

Presentar diversos models perquè els alumnes trobin quines són visibles i quines no.

Dos rectes paral·leles
Dos rectes que es tallen
Dos rectes que es creuen