3.2.3. Intersecció de recta i pla 2

4. Intersecció amb dièdric directe. Mètode directe. Visibilitat de la recta.

5. Intersecció d'una recta a una superfície que es presenta a partir de dues rectes.
6. Intersecció d'una recta que apareix fora de la superfície (sembla que estigui fora)
7. Intersecció d'una superfície amb una recta de perfil.