Exercicis resolts de les PAUS

Per completar aquesta web us presento diversos exercicis de les porves PAU dels darrers anys.

Conjuntament al vídeo de l'exercici trobareu el full original i la solució.