1.2. Plans de projecció

Per treballar els primers dies serà convenient que l'alumne tingui uns volums i les vistes  (l'alçat i planta) de diferents cossos:
un prisma (5 cms. alçada) de base quadrada (4 cms.)
una piràmide (3 alçada) i base quadrada
(4 cms.). Aquesta disposada de dues maneres diferents: amb una recta de la base paral·lela al pla de projecció vertical i un segon exercici amb una piràmide situada de forma oblíqua.

Que aquestes mides, les vistes, estiguin en un paper i que es puguin utilitzar en els següents treballs de classe.

En aquesta primera pràctica cal saber trobar les altures i les distàncies a una piràmide de base quadrada. L'exercici consisteix en saber trobar i marcar sobre un dibuix les altures de tots els vèrtexs de les figures.