7.1.6. Canvis de plans amb plans 2

Canvis de plans oblics amb ampliacions de superfícies 
7.1.6.1.-canvi de pla vertical d'un pla qualsevol a partir d'una ampliació del pla mitjançant una recta horitzontal (en VM). Això ens donarà un pla de cantell.7.1.6.2.-canvi de pla horitzontal d'un pla qualsevol a partir d'una ampliació del pla mitjançant una recta frontal (en VM). Això ens donarà un pla vertical.