4.3.1.2. Quan són rectes frontals

En aquest vídeo s'ha traçat una perpendicular a les línies en verdadera magnitud, les projeccions horitzontals. S'han buscat els punts en la projecció vertical. S'ha trobat una recta obliqua i s'ha fet un canvi de pla.