Intersecció recta i figures 2

Continuació de les pràctiques anteriors però amb un nou mètode: la contraprojecció.

5. Exemple d'intersecció d'una recta amb una piràmide.
Per contraprojecció

6. Exemple d'intersecció d'una recta amb un prisma inclinat
Per contraprojecció