Any 2010

Per fer aquest exercici unim el punt amb la recta amb l'ajut de dues rectes auxiliars. Creem una superfície en forma de triangle.
Com veiem al dibuix aquest triangle format pels punts P (punt original de l'exercici) i els punts A i B no tenen cap recta en Verdadera Magnitud per la qual cosa ampliem la superfície amb l'ajut d'una recta horitzontal.
Fem un canvi de pla per procedir a fer l'abatiment de la superfície ampliada.
Un cop abatuda tota la superfície, la tenim en Verdadera Magnitud i podem procedir a buscar les rectes que formen 45 graus des del punt a la recta i també podem obtenir la perpendicular -distància mínima- del punt a la recta.
Ull! Cal passar les rectes obtingudes en VM a les projeccions horitzontal i vertical.