3.2.2. Intersecció de recta i pla 1

Quan s'expliqui el mecanisme de trobar la visibilitat de la recta cal recordar que s'estableix una relació entre les rectes del pla i la recta que talla i no d'aquesta recta que talla i la superfície.

 

Intersecció recta-pla

Intersecció recta-pla 1
1. Intersecció directa per pla de cantell i/o vertical.
2. Intersecció recta i pla (directe, punt intersecció fora de la superfície). Una recta pot tenir el punt d'intersecció fora de la superfície.
3. Intersecció amb necessitat de canvi de pla.
3.1. La superfície ja porta una recta en VM, una recta horitzontal
3.2. Amb ampliació de superfície amb una recta horitzontal
3.3. Amb incorporació d'una recta horitzontal interior

Intersecció recta-pla 2
4. Intersecció amb dièdric directe. Mètode directe. Visibilitat de la recta.
5. Intersecció d'una recta a una superfície que es presenta a partir de dues rectes.
6. Intersecció d'una recta que apareix fora de la superfície (sembla que estigui fora)
7. Intersecció d'una superfície amb una recta de perfil.
1. Intersecció directa per pla de cantell i/o vertical.

2. intersecció recta i pla (directe, punt intersecció fora de la superfície). Una recta pot tenir el punt d'intersecció fora de la superfície.

3. Intersecció amb necessitat de canvi de pla.

3.1.La superfície ja porta una recta en VM, una recta horitzontal

3. Intersecció amb necessitat de canvi de pla.

3.2 Amb ampliació de superfície amb una recta horitzontal

3. Intersecció amb necessitat de canvi de pla.

3.3 Amb incorporació d'una recta horitzontal interior