Material per fer la feina

Per fer un canvi de pla vertical a partir d'una recta horitzontal i aconseguir un pla de cantell.
0018
Per fer un canvi de pla horitzontal a partir d'una recta frontal i aconseguir un pla vertical.0019
pdf