5.1. Angles que formen les rectes amb els plans de projecció

Els angles que formen les rectes obliqües amb els plans de projecció s'obtenen fent passar una recta paral·lela a la projecció corresponent sobre la recta.
En aquest vídeo es pot veure com s'obté l'angle respecte el pla de projecció vertical i sobre el pla de projecció horitzontal
Ara sobre les projeccions, com obtenim els angles.