7.1.0. Exercici inicial

En aquesta primera pràctica cal saber trobar les altures i les distàncies a una piràmide de base quadrada. L'exercici consisteix en saber trobar i marcar sobre un dibuix les altures de tots els vèrtexs de les figures.

Un primer exercici sobre una piràmide situada amb una recta de la base paral·lela al pla de projecció vertical.

Vídeo de com prendre altures i distàncies al dièdric clàssic.

Vídeo de com prendre altures i distàncies al dièdric directe.