7.1.1. Ajudes de disposar altures i distàncies

En aquests dos vídeos podeu observar com es disposen les altures i les distàncies quan es fan canvis de plans.

En aquest on el canvi de pla seria vertical es mantenen les altures; altures que mantenen la seva disposició en els diferents punts.

En aquest segon vídeo, on es proposen uns canvis de plans horitzontals es mantenen les distàncies que sempre respecten la seva disposició.