3.3.1. Entre rectes

Paralel·lisme entre rectes.
Dues rectes paral·leles tenen les seves projeccions paral·leles.
Per que una recta sigui paral·lela a una altre ha de tenir les seves projeccions paral·leles a la recta.
Rectes paral·leles.