4.3.1.1. Quan són rectes horitzontals

En aquest vídeo s'ha traçat una perpendicular a les línies en verdadera magnitud, les projeccions horitzontals. S'han buscat els punts en la projecció vertical. S'ha trobat una recta obliqua i s'ha fer un gir de recta per saber la verdadera magnitud. Al proper exercici es  troba la verdadera magnitud amb un canvi de pla.