Seccions planes amb cilindre

Secció plana entre cilindre i pla projectant

Secció plana entre un cilindre oblic i un pla projectant