5.3.1.3. Una recta perpendicular a un pla de projecció