7. Operacions Dièdriques

Les operacions dièdriques que es presenten són:
Canvis de plans: verticals i horitzontals.
Gir (de rectes només).
Abatiments