2.2. 1. Representacions del pla. Posicions

Pla genèric
Pla en posició frontal
PLA DE CANTELL
Pla en posició horitzontal
PLA FRONTAL
Plano vertical
Pla de Cantell
Pla de perfil