3.2.11. Intersecció pla i figures. 4

Mètode directe

11. Prisma i pla genèric (oblic) per mètode directe, ajuda de rectes horitzontals.

Con i pla de cantell.

Exercici complex d'intersecció piràmide i pla.
Exercici de selectivitat on es demana dibuixar la projecció vertical de la porció de prisma compresa entre la base i el triangle, considerat transparent, i
diferencieu-ne les arestes vistes de les ocultes.