7.1.2. Canvis de plans d'una piràmide

Per entendre millor aquest a operació dièdrica del canvi de pla presentem el mecanisme tan en format dièdric clàssic com en directe.

7.1.2.1 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.2 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.

7.1.2.3 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.4 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.

7.1.2.5 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.6 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.

7.1.2.7 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.8 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.

 

7.1.2.1 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.

7.1.2.2 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.
7.1.2.3 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric clàssic.
7.1.2.4 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició senzilla) en el sistema dièdric directe.
7.1.2.5 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.
7.1.2.6 Canvi de pla vertical d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.
7.1.2.7 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric clàssic.
7.1.2.8 Canvi de pla horitzontal d'una piràmide de base quadrada (disposició complexe) en el sistema dièdric directe.