5.3. Angle entre dues rectes

Diverses opcions en funció de com es presenten les rectes: es tallen o es creuen. I dins de cada opció diverses situacions.