3.2.9. Intersecció pla i figures. 2

Intersecció d'un pla de cantell i una piràmide. Disposició particular d'algunes arestes de la piràmide.
Algunes arestes de la piràmide estan disposades de tal manera que es impossible trobar el punt d'intersecció en la planta. A l'alçat les interseccions són directes però a la planta, al ser les rectes de perfil, no es poden trobar els punt de tall.

Per aquest motiu ens ajudes d'un pla auxiliar, paral·lel a la base, horitzontal, que ens donarà els llocs on tallaria a les arestes de la piràmide si passes pel punt d'intersecció vertical que no podem trobar a la planta.
Recordem que el paral·lelisme es manté en les figures.

4. Intersecció d'un pla de cantell i una piràmide. Exemple 1.
Visibilitat de l'exercici anterior
5. Intersecció d'un pla de cantell i una piràmide. Exemple 2.
6. Intersecció d'un pla de cantell i una piràmide. Exemple 1.
Exercici on es molt fàcil equivocar-se en la disposició inicial de la figura.